Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
10.05.2016

Študentská vedecká konferencia

Dňa 6. mája 2016 sa v priestoroch školy uskutočnil už VI. ročník Študentskej vedeckej konferencie. Tradične na ňom vystupovali naši žiaci, ktorí boli so svojimi odbornými prácami úspešní v Stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj v súťaži vedeckého festivalu Amavet.

Okrem domácich publiku predstavili niečo zo svojich tvorivých aktivít aj hostia zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene a Technickej univerzity vo Zvolene.

Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie projektu našej školy, ktorý priniesol skultúrnenie priestorov átria a prezentácia žiakov zo zahraničnej exkurzie v Cerne, ktorej sa zúčastnili v tomto školskom roku. Sme radi, že pozvanie na konferenciu prijali aj rodičia a príbuzní prezentujúcich žiakov, a tiež bývalí učitelia školy.

čas Autor Téma Poznámky
8.35-8.45 Ing. Jozef Výboh Prispôsobenie sa zmene klímy Zhodnotenie projektu
8.50-9.00 Anna Sarvašová,  Veronika Petáková Dendrochronológia vybraného artefaktu z Pustého hradu. 3. miesto v kat. Biológia na celoštátnom kole SOČ
9.05-9.15 Ján Račko Vplyv rôznych faktorov na rast a vývin hrachu 2. miesto na festivale vedy a techniky v B. B. kraji
9.20-9.30 Adam Rovňan, Adam Sitarčík, Róbert Lorencovič Meranie rádioaktivity húb a tvorba 3D učebnej pomôcky ako súčasť modelu štúdia štruktúry hmoty 2. miesto v kat. Chémia na krajskom kole SOČ
9.35-9.45 Filip Pastierovič, Vanesa Kuzmová Jadrové elektrárne, áno či nie? 3. miesto v kat. Fyzika na krajskom kole SOČ
9.50-10.00 Andra Škvareninová, Radka Veselá Lapač iónov 1. miesto v kat. Fyzika na celoštátnom kole SOČ
10.05-10.15 Milan Šalko Domáca automatizácia 1. miesto v kat. Informatika na krajskom kole SOČ
10.20-10.30 Hostia z SPŠ Drevárska Práca stredoškolskej odbornej činnosti Práca stredoškolskej odbornej činnosti
10.35-11.00 Mgr. Miroslav Němec, Ing. Tomáš Gergeľ Akustika v praxi Projekt KEGA 003TU Z-4/2015
11.05-11.15 Andrej Kmeťko, Slávka Nociarová Cern Projekt z exkurzie v Cern


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028