Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
03.05.2016

Výsledky VOS vyhlásenej dňa 8. 4. 2016

1. Verejná obchodná súťaž na podávanie návrhov na uzavretie koncesnej zmluvy na prevádzku Školskej jedálne:
- Oľga Krajčiová – víťazná ponuka

S uchádzačom, ktorý predložil víťaznú ponuku, bude uzavretá koncesná zmluva.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028