Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.04.2016

Vyhlásenie VO súťaží

Riaditeľka školy vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie koncesnej zmluvy na prevádzku Školskej jedálne.

Záväzné ponuky je potrebné predložiť do 28. 04. 2016.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028