Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
04.04.2016

Život po škole

23. marca až 1. apríla 2016 sa v našej škole uskutočnil kurz finančného vzdelávania pod názvom Život po škole. Zúčastnili sa ho všetci žiaci štvrtého ročníka.

Kurz poskytol priestor na oboznámenie sa s formou pracovného pohovoru. Vysvetlil problematiku úverov a hypoték. Nabádal k zamysleniu sa nad možnými rizikami života po škole. Zaujímavou formou informoval o ekonomických pojmoch, ako sú mzdy a dane.

Kurz žiakom sprostredkovala Nadácia pre finančné vzdelávanie mládeže OTP READY. Bol pre nich zaujímavou skúsenosťou, ktorú využijú v reálnom živote.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028