Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.03.2016

Školské kolo SOČ

Dňa 10. 3. 2016 sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Odborné práce vypracovalo 10 žiakov v odboroch chémia, fyzika, biológia, tvorba učebných pomôcok a informatika. Prehľad účastníkov a tém jednotlivých prác uvádzame v tabuľke.

Meno a trieda autorov Názov práce Kategória Porota
Adam Rovňan II.D, Róbert Lorencovič IV.B, Adam Sitarčík II.A Meranie rádioaktivity húb a tvorba 3D učebnej pomôcky ako súčasť modelu štúdia štruktúry hmoty Chémia Kačíková, Škrinár, Prokajová
Filip Pastierovič, Vanesa Kuzmová III.D Jadrové elektrárne, áno či nie? Fyzika Prokajová, Balážovič, Vidová
Anna Sarvašová, Veronika Petáková III. D Dendrochronológia vybraného artefaktu z Pustého hradu Biológia/Matematika Prokajová, Balážovič, Vidová
Andrea Škvareninová, Radka Veselá II.E Lapač iónov Fyzika Prokajová, Balážovič, Vidová
Barbora Bujalková IV.B Aerodynamika a aerodynamický tunel Tvorba učebných pomôcok/Fyzika Prokajová, Balážovič, Vidová
Milan Šalko IV.A Domáca automatizácia Informatika Valuška, Kvasnica, Vidová

Úspešným žiakom, ktorých práce boli na vysokej odbornej úrovni, blahoželáme a prajeme veľa zdaru v krajskom kole SOČ, ktoré sa uskutoční 8. 4. 2016 v Banskej Bystrici.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028