Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.01.2016

Begegnung mit Osteuropa

Žiaci, ktorí sa našej škole učia nemecký jazyk, mali aj tento školský rok možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže s názvom „Begegnung mit Osteuropa“. Túto zaujímavú súťaž vyhlasuje Spolková republika Severné Porýnie- Vestfálsko a môžu sa do nej zapojiť žiaci vo veku od 11 do 19 rokov.

Z 15 rôznych tém sa našim žiakom najviac páčila úloha, v ktorej mali v pop-art štýle nakresliť a krátkym opisom predstaviť osobu alebo pamätihodnosť našej krajiny.

Ďalšou obľúbenou témou bola úloha, v ktorej žiaci mali navrhnúť model domu dejín, nájsť vhodnú lokalitu na jeho umiestnenie, odôvodniť jeho pozíciu a predstaviť veci, ktoré by v ňom mali byť vystavené.

Našich žiakov oslovila aj úloha, kde mali seba predstaviť prostredníctvom „selfies“ a písaného slova.

Najťažšia úloha bola téma Pobaltských krajín, kde okrem presného zakreslenia do mapy a zodpovedania 26 zložitých otázok z oblasti geografie a histórie týchto krajín, mali žiaci navrhnúť svoju individuálnu trasu po jednej z nich.

Vo fotogalérii nájdete 12 prác našich žiakov, ktorí pracovali na témach individuálne alebo vo dvojiciach.

Víťazi dostanú diplomy Ministerstva školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie-Vestfálsko ako i finančnú cenu. Vyhodnotenie prebehne v máji.

Všetkým účastníkom držíme palce!


Mgr. Eva Cesnaková


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028