Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.01.2016

Zelené strechy

20. januára 2016 sa uskutočnila v rámci projektu Moderná škola –„ Prispôsobenie sa zmenám klímy, prevencia povodní a sucha“ beseda s Prof. Ing. Jozefom Štefkom, PhD. na tému ZELENÉ STRECHY.

Počas besedy sa študenti dozvedeli množstvo informácií o význame a možnostiach realizácie zelených striech. Profesor Štefko podrobne vysvetlil ekologický a estetický význam takéhoto riešenia, nezabudol ani na ekonomické a technické nároky takejto stavby.

Študentom odprezentoval realizácie zelených striech v niektorých svetových veľkomestách (New York, Singapur, ...), aj plány mesta Kodaň, stať sa do roku 2025 uhlíkovo neutrálnym mestom, práve realizáciou množstva zelených striech.

Študentov zaujímala ekonomická návratnosť a tiež to, kde vo Zvolene by mohli vidieť realizáciu zelenej strechy. Dozvedeli sa, že mesto Zvolen v spolupráci s Technickou univerzitou pripravuje projekt zelenej strechy na časti autobusovej stanice vo Zvolene.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028