Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
21.12.2015

Jazykové olympiády

V mesiaci december sa uskutočnili školské kolá olympiád v cudzích jazykoch. Dňa 21. decembra 2015 odovzdala riaditeľka školy PhDr. Eva Chylová diplomy najlepším súťažiacim v jednotlivých kategóriách.

Olympiáda v anglickom jazyku – zúčastnilo sa 63 žiakov

Kategória Víťaz Trieda
2A Jakub Kloc II.B
2B Roman Oravec IV.B
2C2 Jozef Vallašek OK A
1B Katarína Laučíková KV A

Olympiáda v nemeckom jazyku - zúčastnilo sa 54 žiakov

Kategória Víťaz Trieda
1B Katarína Laučíková KV A
2A Leonard Žilka II.A
2B Anna Mikulová II.B

Olympiáda vo francúzskom jazyku - zúčastnilo sa 14 žiakov

Kategória Víťaz Trieda
2A Natália Družbacká II. E
2B Natália Kundráthová OK A

Olympiáda v ruskom jazyku – zúčastnilo sa 28 žiakov

Kategória Víťaz Trieda
A2 Andrej Szabó I.B
B1 Matej Meliška II.A
B2 Berenika Kuttnerová III.C
B3 Oleksandra Vozniuk I.A

Víťazi jednotlivých kategórií Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku postupujú na obvodné kolo, ktoré sa uskutoční v januári 2016.

Víťazi Olympiády v ruskom jazyku a Olympiády vo francúzskom jazyku postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v marci 2016.

Prajeme im veľa úspechov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028