Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.10.2015

Festival vedy a techniky - AMAVET 2015

Dňa 9.10.2015 asociácia pre mládež, vedu a techniku organizovala v Banskej Bystrici AMAVET 2015 krajskú prehliadku vedecko-technických prác žiakov stredných škôl v rôznych vedných odboroch. Žiaci prezentovali svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie a ich projekty hodnotila komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Svoje práce prezentovali aj naši študenti:
Daša Jaďuďová a Júlia Kuricová IV.E v odbore fyzika – „Nesmrteľní pútnici“
Peter Koňarík III.A v odbore fyzika – „Pozorovanie rádioaktívneho žiarenia difúznou hmlovou komorou“
Študenti získali účastnícky Certifikát AMAVET 2015.

Ján Račko IV.D v odbore biológia – „Vplyv rôznych faktorov na rast a vývin hrachu“ obsadil v silnej konkurencii 2. miesto a získal tak postup na celoštátnu súťažnú prehliadku Festival vedy a techniky AMAVET 2015.

Všetkým študentom gratulujeme a veríme, že sa stanú vzorom pre ostatných mladých ľudí.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028