Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
05.10.2015

Mapovanie rieky Hron

Rieka Hron je druhá najdlhšia rieka na Slovensku. Je to významný biokoridor, na ktorom je v súčasnosti čulý stavebný ruch. Naplánovaná je stavba niekoľkých desiatok vodných stavieb, čo môže poškodiť vodné ekosystémy a splavnosť rieky.

Cieľom našej exkurzie dňa 1. 10. 2015 bolo zmapovať rieku od Zvolena po sútok z Dunajom (Kamenica nad Hronom).

Študenti II.C a II.E mapovali malé vodné elektrárne, bariéry pre migráciu vodných živočíchov, robili chemické rozbory vody.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028