Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.06.2015

Článok Ondreja Kalamára

Prísť na besedu medzi študentov je pre spisovateľa naozajstným potešením. O to väčším, ak si besedu vyžiadajú a zorganizujú samotní študenti, ako to bolo v tomto konkrétnom prípade hlavne vďaka iniciatíve Ivana Bielika a Lindy Melicherčíkovej, žiakov I.E triedy.

Študenti pozvali spisovateľku Zuzanu Kuglerovú, autorku hlavne historických románov a Zuzana pozvala ešte mňa, poeta a aforistu ako svojho osvedčeného partnera pri podobných akciách. Besedy sa zúčastnili žiaci Kavarty A a Tercie A.

Zuzana Kuglerová predstavila svoju momentálne najnovšiu knižku – V tureckom náručí, ktorá je záverečnou časťou trilógie Rytier a zbrojnoš I a II, pohovorila o problematike písania historických románov, vrátane štúdia historických podkladov a ja som sa snažil vo svojich predeloch uvoľniť atmosféru a vniesť do besedy trochu humoru a nadhľadu.

Pre nás, ako spisovateľov bola beseda až sviatkom slova, pretože študenti gymnázia patria medzi veľmi vnímavé a inteligentné publikum, čo sa potvrdilo aj tentoraz. Vymedzené dve vyučovacie hodiny uplynuli ako dobrá pieseň a my sme odchádzali s pocitom, že by sme mohli ešte hodinu pokračovať. Ale v najlepšom treba… pokračovať. Tak sme pokračovali ešte prehliadkou školy, na ktorej nám študenti ešte ukázali veľmi vydarené veľkoplošné kópie diel geniálneho surrealistu Salvadora Dalího.

Odchádzali sme s pocitom, že sme boli medzi svojimi. Medzi ľuďmi, ktorí literatúru milujú a rozumejú jej. A s tým, že sa kedykoľvek radi vrátime.

Ondrej Kalamár


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028