Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.05.2015

Škola hrou - Život ťa naučí

Oslavy 95. výročia školy vyvrcholili 6. mája 2015 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene predstavením „Škola hrou - Život ťa naučí“, ktorého sa okrem žiakov školy zúčastnili aj zástupcovia mesta, bývalí riaditelia i učitelia školy a ďalší hostia.

Program bol prierezom histórie školy od jej vzniku až po súčasnosť. Informácie o historických faktoch a celospoločenských udalostiach, ktoré ovplyvňovali život v škole, boli výstižne doplnené hudobnými vystúpeniami, tanečnými číslami i scénkami.

Takmer dvojhodinové prestavenie pripravili študenti gymnázia pod vedením zástupkyne riaditeľky školy Mgr. Jany Hameršmídovej. Do predstavenia bolo zapojených 80 súčasných a niekoľko bývalých žiakov školy, ktorí s radosťou prijali pozvanie na účinkovanie v programe.

Predstavenie bolo dôstojnou bodkou za akciami, ktoré sa počas celého školského roka realizovali v Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene pri príležitosti 95. výročia jej vzniku.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028