Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.04.2015

Krajské kolo súťaže „Mladý Európan“

Dňa 21.apríla 2015 sa konal 10. ročník vedomostnej súťaže „Mladý Európan“ - regionálne kolo na Ekonomickej univerzite UMB v Banskej Bystrici. Súťaž organizuje informačné centrum Europe Direct Banská Bystrica pre 15 trojčlenných družstiev študentov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl regiónu.

Súťaž je trojkolová. Prvé kolo súťaže predstavuje písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok na 20 minút. Druhé kolo je jazykovou súťažou, spočíva v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky v čo najkratšom časovom limite. Krížovku tvoria jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Tretie kolo súťaže je zamerané na správnu identifikáciu rozostrených obrázkov súvisiacich s tematikou EÚ. Víťazné družstvo postupuje do celoslovenskej súťaže, organizovanej na národnej úrovni.

So cťou nás zastupovali študenti Ivanka Gondová, Tomáš Dupej (3.B) a Matej Matuščák (2.B). Vo veľkej konkurencii skončili na peknom 6. mieste.

RNDr. Anna Hobzová


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028