Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
17.04.2015

Beseda s Michalom Kravčíkom

Dňa15. apríla 2015 sa uskutočnila v rámci projektu Moderná škola –„ Prispôsobenie sa zmenám klímy, prevencia povodní a sucha“ beseda s významným slovenským hydrológom a environmentalistom Michalom Kravčíkom.

Pre študentov, ale aj pedagógov školy bola beseda s pánom Kravčíkom veľkým prínosom. Získali množstvo cenných poznatkov o úlohe vody v probléme globálneho otepľovania, ale aj v každodennom živote. Priblížil alternatívne riešenia ochladzovania krajiny, ktoré by pomohli obmedziť povodne, dokonca ponúkol niekoľko jednoduchých typov na zmenu klímy v škole a jej okolí.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028