Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
20.03.2015

Slovensko bez drog

Občianske združenie „SLOVENSKO BEZ DROG“ dňa 19.03.2015 pripravilo besedu „PRAVDA O DROGÁCH“.

Zúčastnilo sa jej 167 študentov 2. a 3. ročníka našej školy. Cieľom besedy bolo oboznámiť študentov o skutočnosti, že drogy nie sú správnym riešením bežných problémov.

Prednášajúci Mgr. Filip Vágner nám priblížil, ako drogy pôsobia na ľudský organizmus a ľudské správanie. Z prednášky sme odchádzali s novými poznatkami a presvedčením, že drogy nie sú správnym riešením.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028