Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
19.03.2015

EČ a PFIČ MS 2015

V dňoch 17. - 19. marca 2015 prebehla externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z jazyka slovenského a literatúry, cudzieho jazyka a matematiky.

Študenti 4. ročníka budú v nasledujúcich dňoch netrpezlivo čakať na svoje výsledky a pripravovať sa na májové ústne odpovede.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028