Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
18.12.2014

Regionálna konferencia - Učiaca sa škola

3. ZŠ na Jilemnického ulici vo Zvolene nás pozvala na 3. ročník regionálnej konferencie „Učiaca sa škola“, ktorá sa uskutočnila 15. decembra 2014 v Kongresovom centre ŠD Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferencie sa zúčastnili kvartáni ako aktívni diskutujúci pri okrúhlych stoloch na témy, ktoré sa týkali diskriminácie, násilia a intolerancie v našej spoločnosti. Po diskusiách nasledovali tvorivé dielne. Jednu z nich pod názvom „Sila argumetov“ viedla Rebeka Krahulcová, predsedníčka Stredoškolskej študentskej únie Slovenska, študentka nášho GĽŠ. Pripravila pre kvartánov zaujímavé aktivity zamerané na zlepšenie komunikácie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028