Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
26.11.2014

Konferencia k projektu Moderná škola

V stredu 19. novembra 2014 sa na našej škole uskutočnila Otváracia konferencia k projektu Moderná škola – Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha.

Konferencie sa okrem študentov GĽŠ zúčastnili aj hostia, konkrétne Ing. Milan Schwartz z Národného lesníckeho centra vo Zvolene a Ing. Martina Pavlíková zo Združenia Slatinka.

Na konferencii sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o význame lesa a pôdy. V rámci programu nám Ing. J. Výboh predstavil projekt, ktorý bude realizovaný priamo na našej škole.

Cieľom tohto projektu bude zužitkovať dažďovú vodu na skrášlenie a prestavbu átria školy. Ako prebiehala táto konferencia, môžete vidieť v priložených fotografiách.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028