Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.11.2014

Študentská rada pri GĽŠ vo Zvolene

Pre lepšiu komunikáciu so Študentskou radou pri GĽS vo Zvolene Vám prinášane fotogalériu členov a zástupcov pre jednotlivé ročníky.

ŠR a zástupcovia ročníkov pre školský rok 2014/2015

Trieda Priezvisko a meno Funkcia
Mgr. Škrinár Miroslav Koordinátor ŠR
III. A Miklian Matej Predseda ŠR
III. D Hermanová Barbora Podpredseda ŠR
IV. D Regecová Nikola Podpredseda ŠR
IV. A Čonka Filip Tajomník ŠR
OK A Molnárová Deborah Kontrolór ŠR
I. D Rovňan Adam Zástupca pre 1. ročník
II. C Václavíková Nikola Zástupca pre 2. ročník
III. B Lorencovič Róbert Zástupca pre 3. ročník
OK B Schnitzerová Alexandra Zástupca pre 4. ročník


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028