Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
03.11.2014

Exkurzia do Turca

21. októbra 2014 študenti osemročného typu štúdia GĽŠ - septimáni, terciáni a kvartáni - absolvovali literárno-esteticko-historickú exkurziu v turčianskom regióne.

Zatiaľ kým terciáni a kvartáni navštívili Skanzen slovenskej dediny v Jahodníckych Hájoch, septimáni mali iný program. V Martine navštívili expozíciu o živote a tvorbe Jozefa Cígera-Hronského vo vile, ktorú si sám navrhol a žil v nej so svojou rodinou.

Potom absolvovali prehliadku Múzea Martina Benku a uctili si pamiatku osobností našich národných dejín pochovaných na Národnom cintoríne. Viac sa dozviete z fotografií...


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028