Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
23.10.2014

Juniorské vedecké kaviarne

Juniorské vedecké kaviarne sú modifikáciou podujatí známych ako vedecké kaviarne, ktoré sa konajú vo Zvolene od roku 2007 v neformálnom prostredí, blízkom širokej verejnosti.

Juniorské vedecké kaviarne sú určené predovšetkým mládeži, pričom sú srdečne vítaní aj ostatní záujemcovia. Vedecká problematika je približovaná formou prezentácie a diskusie, počas ktorej sa návštevníci môžu pýtať, vyjadrovať svoje názory, skúsenosti a postrehy. Umožňujú vzájomný kontakt a spätnú väzbu medzi vedcami a mladou generáciou.

21. októbra 2014 od 8.00 h do 9.30 hod sa konala v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene prednáška nesúca názov

Hygiena a bezpečnosť potravín.

Zúčastnilo sa jej 50 študentov našej školy. Hosťom kaviarne bola MVDr. Oľga Behmetová, pracovníčka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Zvolen. Oboznámila nás so základnými požiadavkami pri výrobe, spracovaní a uvádzaní potravín na trh, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti potravín. Poradila nám, čo je potrebné si všímať na obale potravín, skôr ako si ich vložíme do nákupného košíka.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028