Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
29.05.2014

Výsledky VOS vyhlásených dňa 30. 4. 2014

Výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom školského bufetu vyhlásenej dňa 30. 4. 2014

Prenájom nebytového priestoru – školský bufet:
Rafaelisová Ľudmila, Okružná 2436/119, 960 01 Zvolen – Nevíťazná ponuka
Ján Paučo, Nám. Mieru 1694/9, 962 12 Detva - Víťazná ponuka
Anna Holíková, J.M.Hurbana 1821/27, 960 01 Zvolen – Nevíťazná ponuka

S uchádzačom, ktorý predložil víťaznú ponuku, bude uzavretá nájomná zmluva.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028