Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
19.05.2014

Environmentálna exkurzia

Každoročne organizujeme exkurziu s environmentálnym zameraním v miestnej krajine so zameraním na odpady. Dňa 16.5.2014 sa 39 študentov 1. - 3. ročníka zoznámilo s modernými postupmi likvidácie odpadov na Slovensku.

Na úvod sme si v blízkosti obce Predajná pozreli gudrónové jamy (toxicky odpad Petrochemy Dubovej) jednu z ekologickych záťaži, ktorá do dnešného dňa nie je vyriešená.

Potom sme sa podrobne zoznámili s likvidáciou komunálneho odpadu na skládke v Šalkovej a pozreli si recyklačný závod v Slovenskej Ľupči, ktorý likviduje chladničky, práčky, počítače a iné.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028