Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.05.2014

Kúsok Španielska v srdci Slovenska

Mobilita katalánskych študentov na Slovensku v rámci projektu Comenius - partnerstvá medzi Gymnáziom Ľudovíta Štúra vo Zvolene a Institut d´Educació Secundária Alfons Costafreda v meste Tàregga v Španielsku sa uskutočnila v dňoch 2. – 12. 4. 2014.

24 katalánskych študentov s dvomi učiteľkami pricestovalo v stredu neskoro večer a niekoľko mesiacov po našej návšteve v Tàrrege sa kamaráti opäť zvítali.

Vo štvrtok začal oficiálny program uvítaním v klubovni školy. Krátka prezentácia predstavila našu školu, históriu, učebný program, systém štúdia a mimoškolské aktivity. Potom sa študenti zoznámili s priestormi školy. Na koniec strávili svoj čas v telocvičniach zaujímavými športovými aktivitami. Popoludní nasledoval výstup na Pustý hrad, kde dve lektorky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a externé zamestnankyne archeologického ústavu z SAV zaujímavým výkladom oboznámili účastníkov projektu s históriou Pustého hradu a výsledkami 20-ročného archeologického výskumu. Slovenskí študenti sami na vykopávkach pracovali v máji 2013.

V piatok sme si prezreli archeologické nálezy z Pustého hradu v Mestskom múzeu a vykopávky na námestí SNP v okolí Kostola sv. Alžbety. Popoludní nasledovala keramická dielňa, v ktorej si participanti mohli vyskúšať techniky zhotovovania hlinených nádob bez hrnčiarskeho kruhu pod vedením Alberta Loydla.

Víkendový program bol v réžii jednotlivých rodín. Katalánci okrem iného navštívili Vysoké Tatry, Slovenský Raj, Bratislavu, Banskú Bystricu, jaskyne a iné.

Pondelok začal príjemným uvítaním účastníkov projektu zástupkyňou primátora mesta Zvolen Alžbetou Staníkovou v Rytierskej sále Zvolenského zámku. Túto príležitosť sme využili na odovzdanie jedného z výstupov nášho projektu brožúrky o Pustom hrade v piatich cudzích jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, maďarčina, španielčina) a v slovenčine. Naši katalánski priatelia na pamiatku návštevy nášho mesta dostali od Mestského úradu knihu o Zvolene. Po slávnostnom uvítaní nasledovala prehliadka expozície Zvolenského zámku, na konci ktorej študenti pod vedením lektorky PhDr. Silvie Čatayovej vytvorili návrhy na dekorácie pre stĺpovú sieň. Popoludní mali možnosť bližšie poznať Zvolen prostredníctvom hry „Treasure hunt“, ktorý končil rozdaním odmien pri buste Ľudovíta Štúra v rovnomennom parku. A aby toho nemali málo, večer sa konal večierok, kde sme prezentovali kúsok slovenskej ľudovej kultúry – folklórny súbor Očovan a najrôznejšie slovenské jedlá a pochúťky. Všetci participanti dostali na pamiatku tričko s logom školy a projektu.

V utorok nás čakal neopakovateľný deň v Banskej Štiavnici s návštevou Nového zámku, Kammerhofu a prehliadkou historického centra s lektorom. Niekoľko záujemcov sa dokonca prešlo aj na Kalváriu. Ďalší deň v Kremnici si každý bude pamätať vďaka návšteve najstaršej funkčnej mincovne na svete, výstupu na vežu Kostola sv. Kataríny v strašnom prievane. Výklad o histórii baníctva v Kremnici bol zakončený apelom na študentov, aby sa začali zaujímať o neekologickú plánovanú ťažbu zlata v okolí mesta. Múzeum gýča ponúklo zaujímavý pohľad na históriu tejto neoddeliteľnej súčasti nášho života. Cestou do Zvolen sme sa zastavili na Krahuliach pri tzv. geografickom strede Európy, čo bolo nepochybne zaujímavé pre hostí z juhu Európy.

Posledná exkurzia bola na Bojnický zámok. Všetci si zamilovali jeho rozprávkovú architektúru a zvláštne čaro interiéru. Jedným z najväčších zážitkov bolo popoludnie v Čičmanoch, ktorú sú jedinečné samy o sebe, avšak atmosféru umocnili traja sprievodcovia – slovenskí bačovia, oblečení v typických slovenských ľudových odevoch. Tí nám ukázali ako sa varil syr, plieskalo bičom, drevo otesávalo. Zahrali na fujare a iných tradičných píšťalkách a študenti si vlastnoručne vymaľovali miniatúry čičmianskych dreveničiek.

Rozlúčka bola neľahká, lebo aj v Tàrrege aj vo Zvolene účastníci projektu veľa zažili, veľa sa na učili. Pre mnohých to bolo prvý pobyt mimo vlastnej krajiny a rodiny. Podľa krátkych hodnotení našich študentov môžeme povedať, že projekt splnil svoje najdôležitejšie ciele. Mladí ľudia z dvoch odlišných krajín sa navzájom veľa o sebe naučili, precvičili si angličtinu v každodennom živote a tým určite každý obohatil sám seba.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028