Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
02.05.2014

Geograficko – geologická exkurzia Jar 2014

Dňa 30. 4. 2014 Centrum voľného času - JUNIOR B. Bystrica usporiadalo v spolupráci s katedrou geografie a geológie na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici exkurziu pre úspešných riešiteľov olympiád.

Osem študentov našej školy sa s prof. Kvasnicovou vybralo do Ľubietovej, starého kráľovského baníckeho mesta pod Ľubietovským Veprom. V minulosti sa tu ťažilo zlato, meď, železná ruda. Po vyčerpaní rúd sa tu rozvinuli remeslá, hrnčiarstvo a debnárstvo.

V blízkosti sa nachádza časť CHKO Poľana, ŠPR Ľubietovský Vepor a chránené prírodné útvary Veporské skaly.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028