Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.04.2014

Študentská TV

V piatok 25.4. 2014 sa našou školou niesol čulý ruch a vôňa farieb. V rámci projektu Študentskej televízie sa uskutočnila jedna z troch fáz projektu.

Prvá fáza, tá, ktorá sa realizovala, bola maľovanie steny a tvorba podkladu. Už od rána voňali farby a tvorilo sa až do soboty neskorého večera za príjemnej atmosféry formujúcej sa programovej rady Študentskej televízie.

Veľká vďaka patrí pani riaditeľke Eve Chylovej, že nám dala odobrenie na realizíciu tohto projektu. V neposlednom rade treba poďakovať pani profesorke Hamplovej a Hameršmídovej, že nás „strážili“ počas práce a výdatne pomáhali. Celú maľbu zrealizoval Frederik Suja za pomoci super kreatívneho kolektívu, ktorý sa na projekte zišiel. Dúfame, že posledné fázy ukončíme čo najskôr a zdarne spustíme vysielanie našej Študentskej televízie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028