Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
28.04.2014

Regionálne kolo DPP

Dňa 24. 4. sa na našom gymnáziu konala regionálna súťaž družstiev prvej pomoci. Tejto súťaže sa zúčastnili 3 družstvá študentov z nášho gymnázia, ktorých kapitáni boli Jakub Šmidriak IV.E, Katka Figurová IV.E a Lucia Valovčanová III.C. O konkurenciu sa postarali ďalšie 3 družstvá z gymnázia Detvy.

Súťažiaci tu využili skúsenosti a zručnosti, ktoré získavali na zdravotníckom krúžku v priebehu celého školského roka. Na jednotlivých stanovištiach mali figurantov s rôznymi zraneniami, s ktorými sa museli popasovať. Okrem týchto figurantov si každý zo súťažiacich musel vyskúšať KRP, či už dieťatka alebo dospelého človeka. Naše družstvá sa umiestnili na 1. mieste DPP s kapitánom Jakubom Šmidriakom, 3. mieste DPP s kapitánom Luciou Valovčanovou a 5. miesto DPP s kapitánom Katarínou Figurovou. Všetkým srdečne blahoželáme a dúfame, že nadobudnuté skúsenosti v záchrane života budú šíriť ďalej.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028