Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.03.2014

SOČ 2014

Dňa 10. 3. 2014 sa uskutočnilo v klubovni školy školské kolo 36. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Je to dobrovoľná záujmová činnosť mladých ľudí a zároveň prehliadka tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúseností a talentu. Práce z rôznych oblastí predstavia študenti 2.-4. ročníka, ktoré boli hodnotené odbornou komisiou. V tomto ročníku SOČ boli práce z rôznych odborov Biológia, Fyzika, Informatika, Sociológia či Chémia a Psychológia.

SOČ 10.3.2014

čas Meno a trieda autorov Názov práce Zameranie
9.05-9.20 Guničová Magdaléna – Šebianová Kristína 3.C Alergie Biológia
9.20-9.35 Vrbovská Zuzana - Spodniaková Mária 3.B Analýza vody z potoka so šungitom ako absorbentom a model štúdia chémie vody a superkritickej vody scH2O Chémia
9.35-9.50 Kmeťko Andrej, Lodererová Lucia 2.D Svetelné znečistenie Fyzika
9.50-10.05 Bujalková Barbora 2.B Asteroidy Fyzika
10.05-10.20 Čonka Filip - Kortiš Tomáš 3.A Tvorba informačného systému pre zdieľanie poznámok a jeho implementácia medzi študentov Informatika
10.20-10.35 Mullerova Claudia 3.C Kauza Gorila Sociológia
10.35-10.50 Hermanová Barbora 2.D Trieda ako efektívna sociálna skupina Sociológia
10.50-11.05 Tichá Lenka 4.E Kognitívne chyby Psychológia

Krajská prehliadka sa bude konať 4. apríla 2014 v priestoroch Strednej odbornej školy, Bystrická cesta 4, 966 81 Žarnovica.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028