Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
17.02.2014

Projekt Chain Reaction

Dňa 13.2. 2014 sa žiaci I.D triedy zúčastnili prednášky na tému výroby a používania dusíkatých hnojív. Prednáška sa konala v rámci projektu Chain Reaction, do ktorého sú žiaci zapojení.

Prednášku viedol RNDr. Šimon Budzák PhD. z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem informácií o dusíkatých hnojivách, žiaci asistovali pri rôznych zaujímavých chemických pokusoch, keď okrem iného dokazovali prítomnosť oxidu uhličitého a kyslíka.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028