Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.02.2014

Liga proti rakovine

Aj naša škola v spolupráci s Ligou proti rakovine sa pripája k celosvetovej iniciatíve Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC) a spolu s ďalšími 155 krajinami pripomína význam boja proti onkologickým ochoreniam aj prostredníctvom:

4. februára - Svetového dňa proti rakovine

Cieľom tejto iniciatívy je zachrániť milióny ľudských životov prostredníctvom zvýšenia povedomia o možnostiach predchádzania rakovine a odstránením predsudkov, mýtov, ktoré sa s týmto ochorením spájajú.

Svetový deň proti rakovine sa zameriava na 5. bod Svetovej deklarácie, vydanej UICC: Odstránenie škodlivých mýtov a mylných predstáv o rakovine. Zvýšenie povedomia a kontinuálne vzdelávanie v oblasti onkologických ochorení môže totiž viesť k pozitívnym zmenám nielen v živote pacientov, ale aj celej spoločnosti.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028