Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
27.11.2013

Deň otvorených dverí - pozvánka

GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA VO ZVOLENE

Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí

DOD 2013

Zažite naše gymnázium na vlastnej koži, ochutnajte atmosféru modernej strednej školy, v ktorej to naozaj žije.

Buďte o krok pred ostatnými a získajte dôležité informácie o:

 • možnostiach štúdia na našej škole;
 • aktuálnych prijímacích skúškach;
 • vyučovaní cudzích jazykov;
 • možnostiach výberu voliteľných predmetoch;
 • krúžkovej a športovej činnosti;
 • možnostiach ďalšieho štúdia našich absolventov.

PROGRAM:

DOPOLUDNIE (8:00 - 14:30)

 • Informačné centrum, zápis do kroniky školy
 • Prezentácia nového Školského vzdelávacieho programu
 • Prezentácia tradičných podujatí školy a aktivít študentov
 • Prehliadka odborných učební s možnosťou vidieť učiteľov aj študentov priamo v akcii

POPOLUDNIE (14:30 – 16:30)

 • Informačné centrum, zápis do kroniky školy
 • Prezentácia nového Školského vzdelávacieho programu
 • Prezentácia tradičných podujatí školy a aktivít študentov
 • Možnosť individuálnych rozhovorov a prehliadok odborných učební


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028