Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
18.11.2013

SPORTTUBE DANCE

Dňa 15. 11. bol vyhlásený 1. ročník tanečného maratónu SPORTTUBE.DANCE s možnosťou výhry 1 000€ pre školu, do ktorého sme sa aktívne zapojili.

Počas veľkej prestávky, za zvukov hudby z Rádia EUROPA 2, sme roztancovali našich študentov vo vestibule školy. Osobitné poďakovanie patrí kolektívu triedy IV.C a študentkám, ktoré zatancovali v ľudových krojoch.

Veríme, že do 2. ročníka tanečného maratónu SPORTTUBE.DANCE sa zapojí celá škola.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028