Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
25.09.2013

GeoGeoExkurzia – 2013 Východ

V piatok 13. 9. 2013 jedenásť študentov našej školy pod pozorným dohľadom pani Hobzovej absolvovalo terénne cvičenie na Geologicko–geografickej exkurzii po rôznych lokalitách Slovenského Rudohoria. Obdivovali nezvyčajnú výzdobu Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

Exkurziu usporiadalo Centrum voľného času - JUNIOR v spolupráci s Geologickým ústavom SAV a katedrou geografie na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici pre riešiteľov geografickej olympiády.

V sobotu 5. októbra sa koná ďalšia podobná exkurzia smer Západ – oblasť Novej Bane a Sklených Teplíc. Nemáte záujem? Ohláste sa u p. Hobzovej do 27.9. 2013.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028