Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
24.06.2013

Memoriál MUDr. Harineka

V dňoch 21. 6. -23. 6. 2013 sa v Európskom hlavnom meste kultúry v Košiciach uskutočnil XXI. ročník Memoriálu MUDr. Harineka. Tejto súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev dobrovoľných zdravotníkov z celého Slovenska. Družstvo z našej školy tvorili K. Figurová III.E, E. Figurová II.C, J. Jablončíková III.C, J. Šmidriak III.E, L. Lodererová a A. Kmeťko z I.D triedy.

Cieľom súťažiacich bolo čo najlepšie poskytnúť prvú pomoc zraneným na rôznych stanovištiach. Z celkového počtu 22 stanovíšť bolo 9 súťažných, kde členovia nášho tímu využili svoje vedomosti, ktoré získali na zdravotníckom krúžku pravidelnými tréningami. Oddychových stanovíšť bolo13, kde sa súťažiaci mohli občerstviť a získať nové poznatky o meste Košice.

Po absolvovaní všetkých stanovíšť nasledovalo vyhodnotenie súťaže a náš tím sa umiestnil na krásnom 6. mieste. Gratulujeme a veríme, že aj vďaka tejto akcií si ľudia uvedomia, že poskytovanie prvej pomoci nie je nemožné a takisto si uvedomia aké je dôležité naučiť sa zachraňovať ľudské životy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028