Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
07.06.2013

Jazykové kombinácie v šk. roku 2013/14

Oznam

Riaditeľka Gymnázia Ľudovíta Štúra oznamuje, že v 1. ročníku štúdia v školskom roku 2013/2014 žiaci budú zaradení do skupín podľa nimi zvolených cudzích jazykov.

Aby mohla byť vytvorená skupina daného cudzieho jazyka, je potrebné, aby bolo prihlásených minimálne 12 – 15 žiakov.

Žiaci budú zadelení do skupín podľa počtu rokov, ktoré sa jazyk učili:
Začiatočníci - žiaci, ktorí sa daný cudzí jazyk na ZŠ neučili vôbec
Stredne pokročilí - žiaci, ktorí sa daný cudzí jazyk učili 1 – 5 rokov
Pokročilí - žiaci, ktorí sa daný cudzí jazyk učili 6 – 9 rokov a viac

Prvý cudzí jazyk:

 • V rámci prvého cudzieho jazyka sa otvárajú žiakmi zvolené skupiny cudzích jazykov:
  ANGLICKÝ JAZYK (stredne pokročilí a pokročilí)
 • Z dôvodu malého počtu prihlásených žiakov na niektoré jazyky v rámci prvého cudzieho jazyka sa neotvára žiakmi zvolený cudzí jazyk
  FRANCÚZSKY JAZYK (stredne pokročilí) - prihlásený 1 žiak
  NEMECKÝ JAZYK (stredne pokročilí až pokročilí) – prihlásených 7 žiakov

Druhý cudzí jazyk:

 • V rámci druhého cudzieho jazyka sa otvárajú žiakmi zvolené cudzie jazyky:
  NEMECKÝ JAZYK – stredne pokročilí až pokročilí
  FRANCÚZSKY JAZYK – stredne pokročilí až pokročilí
  RUSKÝ JAZYK – začiatočníci a stredne pokročilí
 • Z dôvodu malého počtu prihlásených žiakov na niektoré jazyky v rámci druhého cudzieho jazyka sa neotvárajú nasledovné skupiny jazykov:
  ANGLICKÝ JAZYK (začiatočníci, stredne pokročilí až pokročilí) – prihlásených 7 žiakov
  FRANCÚZSKY JAZYK (začiatočníci) – prihlásených 6 žiakov
  NEMECKÝ JAZYK (začiatočníci) – prihlásení 3 žiaci

Žiaci, ktorí si zvolili niektorý z uvedených jazykov, ktoré sa neotvárajú v 1. ročníku v školskom roku 2013/2014,

 • budú zaradení na jazyky podľa druhej alternatívy, ktorú uviedli v návratke alebo
 • sa vedenie školy dohodlo na alternatíve, ktorá žiakovi bude vyhovovať so zákonnými zástupcami prijatých žiakov na stretnutí rodičov, ktoré sa konalo 28. mája 2013 v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
 • Ak sa zákonný zástupca nezúčastnil uvedeného stretnutia, v prípade potreby sa príďte dohodnúť na inej alternatíve cudzích jazykov v dňoch 10. júna – 12. júna 2013 v čase od 7.15 do 15.30 do kancelárie p. Hameršmídovej na prízemí vpravo. Zmenu je možné dohodnúť aj telefonicky v uvedenom čase na tel. č. 045-5332098.

  								Mgr. Jana Hameršmídová 
  								   zástupkyňa riaditeľky
  


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028