Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
03.04.2013

PANGEA

Dňa 21.3.2013 sa uskutočnilo na našej škole I. kolo (školské) celoeurópskej matematickej olympiády PANGEA. Testy pre 1.ročník riešilo 48 žiakov, pre 2.ročník riešilo 70 žiakov a pre 3.ročník riešilo 20 žiakov. Testy zo školských kôl všetkých prihlásených škôl na Slovensku budú opravené centrálne najneskôr do 12. 4. 2013 a výsledky budú zverejnené na webstránke http://www.pangea-sutaz.sk.

2. kolo je celoslovenské finále v Bratislave s večerným programom a slávnostným vyhodnotením. Najúspešnejší riešitelia prvého kola budú pozvaní na celoslovenské finále do Bratislavy. Sprevádzať ich môžu rodičia aj učitelia. Druhé kolo organizátor určí po prvom kole, predbežný termín je stanovený na druhú polovicu apríla 2013. Po tomto kole sa v ten istý deň vyhodnotia testy a neskôr bude slávnostné odovzdávanie cien už konečným víťazom. Program bude spojený s recepciou a zúčastniť sa môžu aj rodičia s učitelmi.

3. kolo je celoeurópske finále v Berlíne s 5 dňovým programom a slávnostným vyhodnotením. Študenti všetkých troch ročníkov, ktorí sa umiestnili v 2. kole na prvom a druhom mieste budú pozvaní na veľké celoeurópske finále do Berlína, kde už budú reprezentovať nie len svoju školu, ale aj krajinu. Celoeurópske finále v hlavnom meste Nemecka bude prebiehať od 13. do 17. mája 2013, pričom veľké finále sa bude konať 16. mája 2013. Študentov čaká bohatý kultúrny program. Všetky náklady spojené s celoeurópskym finále hradí organizátor olympiády (doprava, ubytovanie, strava atď.).

Hlavným cieľom olympiády Pangea je zvýšiť záujem študentov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Aj preto je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania. Aby bola Pangea dostupná pre všetkých študentov, je úplne zadarmo.

Slovo Pangea má grécky pôvod a v preklade znamená "celá Zem". Je to názov historicky posledného superkontinentu na našej planéte, ktorý existoval približne pred 300 až 180 miliónmi rokov. Pangea vtedy mala tvar písmena C a zo všetkých strán bola obklopená oceánom. S rastúcou globalizáciou sa stáva čoraz dôležitejšia aj medzinárodná výmena vedomostí. Organizátor súťaže chce svojim mottom "matematika spája" zjednotiť všetkých študentov v názore, že matematika je aj zábavná a netreba sa jej vyhýbať.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028