Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
15.03.2013

Školské kolo SOČ

Dňa 8.3.2013 sa uskutočnilo Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole. Prihlásených bolo šesť prác z piatich odborov.

Prvou prezentovanou prácou bol Model štúdia uhlíkových nanomateriálov a tvorba modelu molekuly fulerénu a uhlíkovej nanorúrky. Predstavili sa s ňou v odbore Chémia F. Čonka a J. Ondriga z II.A.

Druhou bol Mpembov efekt z odboru Fyzika. Túto prácu prezentovali M. Bohuš a P. Rusnák z II.A.

Z rovnakého odboru bola aj ďalšia práca - Teslov transformátor. Jej autormi boli R. Václav a T. Laško z III.A.

Nasledovala práca z odboru Zdravotníctvo - Nespavosť. Výsledky svojej práce obhajovali K. Figurová z III.E a J. Jablončíková z III.C.

Z toho istého odboru bola aj práca J. Panicovej z III.E - Predčasne narodené deti.

Ďalším odborom bola Geografia - svoju odbornú činnosť do nej zaradila s témou Folklór na Kokave študentka II.A triedy G. Kantorová.

Poslednou prácou tohtoročného školského kola bolo Vnímanie homosexuality na Slovensku a Česku. Spracovali ju M. A. Púpalová a D. Mališ z II.D.

Všetky práce boli ohodnotené odbornou porotou, ktorej ďakujeme za posúdenie pripravených odborných činností a všetkým postupujúcim do krajského kola želáme veľa úspechov!


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028