Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.03.2013

Výsledky VOS vyhlásených dňa 6.2.2013

Výsledky verejných obchodných súťaží vyhlásených dňa 6. februára 2013


Prenájom nezastavanej plochy pozemku vhodnej na umiestnenie obojstranného reklamného panelu
 • euro AWK, spol.s.r.o. – víťazná ponuka
 • Rabaka reklamné panely s.r.o. – víťazná ponuka

  Prenájom nebytového priestoru – kopírovací stroj pre študentov
 • Impromat Slov. s.r.o. – víťazná ponuka

  Prenájom nebytového priestoru – školský bufet
 • JKD Trade s.r.o. – víťazná ponuka
 • Emília Orságová – ORLIK – nevíťazná ponuka
 • S uchádzačmi, ktorí predložili víťazné ponuky, budú uzavreté nájomné zmluvy.

  
  Kontakt
  Gymnázium
  Ľudovíta Štúra
  Hronská 1467/3
  960 49 Zvolen
  IČO: 160 865
  DIČ: 2021613363

  tel.: 045 5333 920
  e-mail:Podatelna

  Školská jedáleň
  tel. : 045 5479 028