Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
04.03.2013

20 rokov Internetu na škole

4. marec 1993 bol pre našu školu významný tým, že sme ako prvá stredná škola na Slovensku získali pripojenie na Internet.

Najväčšiu zásluhu na tomto úspechu majú RNDr. Július Krajňák, vtedajší učiteľ informatiky a Ing. Tibor Weis z ÚVT pri TU vo Zvolene.

Jediný počítač, pripojený modemom cez komutovanú telefónnu linku s rýchlosťou 8 Kbps nám v počiatkoch slúžil na e-mailovú komunikáciu a zoznamovanie sa s možnosťami rozvíjajúceho sa fenoménu.

Postupne sa rýchlosť pripojenia zvyšovala na hodnoty 32 Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, ktoré už umožňovali použitie prehliadačov internetových stránok.

V roku 2001 v súvislosti s konaním Letnej školy odborných garantov (správcov siete) sme získali s podporou Projektu Infovek pripojenie s rýchlosťou 2 Mbps a v roku 2002 sa začal realizovať projekt optického pripojenia školy s rýchlosťou 100 Mbps výstavbou optickej trasy Technická univerzita - Gymnázium. Ľ. Štúra s pripojením na akademickú sieť SANET.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že naši študenti a učitelia mohli pri svojom vzdelávaní využívať možnosti rýchleho a kvalitného pripojenia.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028