Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
30.01.2013

Človek v ohrození

V spolupráci s neziskovou organizáciou „Človek v ohrození“ a Ústavom pamäti národa zorganizovala naša škola dňa 30. 1. 2013 diskusiu s pozvanými odborníkmi Martinom Horákom a historikom Patrikom Dubovským.

Hlavnou témou diskusie bola problematika prenasledovania a väznenia politických väzňov za totalitného režimu v Československu v 50.-tych a 60.- tych rokoch. V klubovni školy si takmer 60 žiakov najprv pozrelo dokumentárny vzdelávací film k projektu Zabudnuté príbehy – „Ako som mal začať tretiu svetovú vojnu“.

V emotívnej atmosfére sa potom žiaci oboznámili s obsahom zákona o ochrane ľudovodemokratickej republiky zo 6. októbra 1948, ktorý bol pravidelne zneužívaný totalitnou mocou na zásahy proti obyvateľom, ktorí protestovali proti praktikám vtedajšieho politického režimu.

Historik Patrik Dubovský ozrejmil zahraničnopolitické súvislosti zapojenia našej krajiny do praktík studenej vojny po roku 1948, formy odboja proti totalitnému režimu a reakcie mocenských štruktúr naň. Žiakov zaujímala otázka nasledovného začlenenia sa bývalých politických väzňov do života a otázky potrestania najvypuklejších zločinov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028