Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
18.11.2012

KABU

Žiaci tretieho ročníka zorganizovali dňa 26.10.2012 prijímanie prvákov do študentských radov - KABU.

Najnovšie prírastky nášho gymnázia museli splniť vtipné úlohy, ochutnať "dobroty" z tretiackej kuchyne a to všetko s úsmevom na tvári. Strastiplná cesta ich doviedla až na vrch Olymp a vyvrcholila slávnostnou prísahou.

Symbolom prijatia nových študentov sa stali zapálené fakle. Celé KABU sa nieslo v starogréckom duchu, kde nechýbal Zeus, Héra, Poseidon a iní bohovia. Tomuto božstvu sme vďační, že prijali našich prvákov medzi nás gymnazistov.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028