Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
11.11.2012

Prečo ľudia obchodujú?

Dňa 7.11.2012 sa uskutočnila zaujímavá hodina Podnikateľskej a spotrebiteľskej výchovy. Témou bolo: „Prečo ľudia obchodujú?".

Na začiatku boli žiaci rozdelení do niekoľkých skupín a každá mala sformulovať odpoveď na danú otázku. Formou diskusie sa potom dopracovali k mnohým správnym odpovediam. Druhou časťou hodina bola ekonomická hra. Každý zo študentov obdržal darčekové vrecúško, v ktorom sa ukrýval nejaký predmet. Ak s ním študent nebol spokojný, mohol si ho vymeniť s iným študentom, najskôr zo svojej skupiny, potom v rámci celej triedy. Predmety, ktoré žiaci takýmto výmenným obchodom získali, si mohli nechať.

Takouto formou si študenti priblížili princípy obchodovania a precvičili si aj slušné a konštruktívne diskutovanie.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028