Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
08.11.2012

Ocenenie z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča

Dňa 31.10 2012 sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostné vyhodnotenie OFDMS 2011/12 (Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska).

Toto stretnutie najaktívnejších organizátorov športových a výchovných podujatí pre deti a mládež sa uskutočňuje každý rok. V tomto roku to bol už 5. ročník a bol o to významnejší, že to bol rok olympijský. Na tejto akcii sú vyhodnotení organizátori, najúspešnejšie školy, učitelia, riaditelia škôl, starostovia obcí, pracovníci CVČ, športoví funkcionári.

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene bolo v Primaciálnom paláci v Bratislave prezidentom Slovenskej republiky ocenené ako „Najlepšia stredná škola“ za aktivity v rámci podujatí Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska. Slávnostné ocenenie odovzdával aj prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár a minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič.

Gymnázium toto ocenenie získalo za organizáciu športových podujatí a súťaží počas celého školského roka 2011/ 2012, za zapájanie žiakov do olympijského behu a za organizáciu už tradičného športového zápolenia pod názvom Gymnaziáda, ktorý sa koná vždy koncom júna.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028