Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
31.05.2012

Rozlúčka so štvrtákmi

Dňa 18.5.2012 sa uskutočnila rozlúčka so študentmi štvrtého ročníka. Kvôli nepriaznivému počasiu sa nekonala v átriu, ale v priestoroch jedálne našej školy.

Po príhovoroch študentov z nižších ročníkov a pani riaditeľky nasledovalo oceňovanie tých najúspešnejších z radov našich štvrtákov. Ocenení boli nielen tí s vynikajúcim prospechom, dochádzkou či správaním, ale aj tí, ktorí našu školu reprezentovali v mnohých súťažiach, olympiádach či na iných akciách.

Odmenené boli aj osobnosti tried, z ktorých sa zvolila aj osobnosť roka 2012 - František Jablončík zo IV.D triedy, ktorý si po rozlúčke mohol pripevniť ceduľku so svojím menom na Stĺp cti.
Nebol však jediný, ktorý dostal takúto výsadu. Cenu riaditeľky školy získal Pavol Krajči zo IV.F, a tak mohol spolu s osobnosťou tohto roka tiež umiestniť svoje meno na Stĺp cti.
Po rozlúčke nechýbalo tradičné „posledné zvonenie", ktorým sa štvrtáci definitívne rozlúčili s vyučovaním na gymnáziu. Pred sebou mali akademický týždeň, a potom skúšku dospelosti - maturitu.

Všetkým prajeme veľa úspechov a ďakujeme im za nezabudnuteľné štyri roky, ktoré strávili na pôde našej školy.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028