Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.02.2012

Doplnený školský poriadok

Od 1. februára 2012 platí upravený školský poriadok, ktorý bol prerokovaný v pedagogickej rade školy dňa 26. januára 2012 a v Rade školy dňa 31. januára 2012.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028