Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
03.02.2012

Vyhodnotenie prospechu a dochádzky

Ponúkame Vám štatistické vyhodnotenie prospechu a dochádzky a priemerov v jednotlivých predmetoch za 1. polrok školského roku 2011/2012.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028