Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
14.12.2011

Dizajn a kreativita

Dňa 1.12. 2011 sa v priestoroch školskej klubovne konala prednáška na tému Dizajn a kreativita, v ktorej sa absolvent nášho gymnázia a Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, zároveň šéfdizajnér interiérového štúdia Neopolis Ing. Juraj Karlík, rozhodol žiakom našej školy priblížiť problematiku dizajnu.
Definícia dizajnu, jeho úloha v spoločnosti, uplatnenie dizajnérov na Slovensku a vo svete a význam kreativity, to všetko boli témy, ktoré zaujali zúčastnených študentov, ktorí sa mali možnosť k danej problematike vyjadriť a spoločne na tieto témy diskutovať.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028