Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
09.12.2011

Vzdelaný pacient

Dňa 7.12.2011 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili na workshope pod názvom Vzdelaný pacient, ktorý sa uskutočňuje v rámci Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. Projekt organizuje Slovenská kardiologická spoločnosť a jeho gestorom je Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. - hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť kardiológie.
Projekt je určený pre študentov stredných a vysokých škôl s cieľom zvýšiť osvetu o kardiovaskulárnych ochoreniach u mladých ľudí.
Workshop bol rozdelený do 2 častí - v prvej prebiehalo meranie zúčastnených v klubovni, z ktorého sa vyvodí rizikový profil každého účastníka. Druhá časť sa konala v jedálni a bola to prednáška o prevencii ochorení srdca a ciev.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028