Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
22.11.2011

Prednáška o Laniciach

Dňa 22.11. 2011 sa študenti 1.D triedy na prezentácii zoznámili s Lanicami. Ing. Paulíková zo združenia Slatinka im priblížila túto blízku a zaujímavú lokalitu.
Je to miesto, o čistotu ktorého sa študenti našej školy starajú pod vedením prof. Kvasnicovej už 12 rokov. Dúfame,že aj ďalšie ročníky budú pokračovať v tejto práci a získajú o tomto ekosystéme čo najviac vedomostí.


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028