Gymnázium Ľudovída Štúra vo Zvolene  
12.11.2011

Ocenenie pre školu

V piatok 11. novembra 2011 o 11.00 hod. sa v bratislavskom Primaciálnom paláci konalo slávnostné vyhodnotenie OFDMS - Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska - za školský rok 2010/2011.
V rámci Slovenska sa Banskobystrický kraj umiestnil na 3. mieste a medzi najaktívnejšie školy pri organizovaní športových a výchovných podujatí pre deti a mládež patrilo aj Gymnázium Ľudovíta Štúra v Zvolene.
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom a študentom, ktorí sa podieľali na týchto aktivitách.

VYHODNOTENIE OFDMS 2010/2011

Celkové hodnotenie krajov o Pohár prezidenta SR
Kraj súčet umiestnení (MŠ, ZŠ, SŠ)
Košický kraj 4
Trnavský kraj 8
Banskobystrický kraj 10
Trenčiansky kraj 12
Nitriansky kraj 13
Žilinský kraj 16
Bratislavský kraj 21
Prešovský kraj

Umiestenie krajov v jednotlivých kategóriách

Materské školy:
 1. Košický kraj
 2. Trenčiansky kraj
 3. Nitriansky kraj
Základné školy:
 1. Košický kraj
 2. Trnavský kraj
 3. Banskobystrický kraj
Stredné školy:
 1. Trnavský kraj
 2. Košický kraj
 3. Banskobystrický kraj

Ocenené školy na návrh krajských štábov OFDMS

Stredné školy:
 • SŠ Rosinská cesta 4, Žilina
 • Gymnázium Rastislavova 332, Nováky
 • OA Watsonova 61, Košice
 • Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen
 • SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava
 • SOŠ Košická 20, Prešov
 • SOŠ obchodu a služieb, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
 • Športové gymnázium J. Herdu, Trnava


Kontakt
Gymnázium
Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen
IČO: 160 865
DIČ: 2021613363

tel.: 045 5333 920
e-mail:Podatelna

Školská jedáleň
tel. : 045 5479 028